Partners Javelijn

Javelijn werkt samen met een aantal gerenommeerde instellingen op het gebied van bedrijfsontwikkeling en training. Hieronder een overzicht van de partners:

Lean en QRM Censor managet verandering en verzorgt dit door middel van advies, implementatie, training en coaching. Als het maar bijdraagt aan verandering! Of dit grote of kleine veranderingen zijn, bepaalt de klant. Censor draagt er aan bij om de verandering tot een succes te maken. 
QRM ondersteuning Nederlands eerste QRM expertise centrum met daadwerkelijke kennis en ervaring van QRM-implementaties. Het QRM Management Center is een samenwerking tussen QRM consultants en een trainingsinstituut. Beide bedrijven hebben al gedurende vele jaren een uitgebreid track record van Lean implementaties bij bedrijven door heel Nederland en België.
Lean ondersteuning LeanTeam verbetert bedrijfsprocessen op basis van QRM en Lean.
Bedrijven kunnen veel sneller en goedkoper opereren door zich slimmer te organiseren en te leren wat procesdenken inhoudt.
Lean ondersteuning MoT productiviteitsbureau streeft naar verbetering van de resultaten van organisaties (industrie, diensten, overheid, zorg, etc) door toepassing van Lean Manufacturing en 6Sigma.
MoT specialiseert in concrete projecten en echte resultaten zoals +20% OEE, werkplekinrichting o.a. bij (ver)plaatsen machines, -20% kosten TD, +30% leverbetrouwbaarheid.
Ondernemersplatform Phylum Phylum is het ondernemersportaal in de hout- en bouwbranche en richt zich met name op het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Phylum is een kennis- en adviescentrum. Wij kunnen u op individuele basis van dienst zijn met advies en begeleiding. Onze kennis en kunde strekt zich uit over verschillende vakgebieden.
NPAL NPAL (de Noordelijke ProductiviteitsAlliantie), richt zich op versterking van de concurrentiekracht van Noord-Nederland. Wij ondersteunen bedrijven die continu hun productiviteit willen verbeteren. Door clusters te organiseren en een supportstructuur te bieden om sneller, beter en goedkoper te verbeteren. Vanuit een onafhankelijke positie. NPAL is aangesloten bij het OndernemersPlein en heeft NOM en KvK Noord-Nederland als founding partners.

logo Hanzehogeschool

De Hanzehogeschool Groningen is initiatiefnemer van het onderzoeksproject ‘Bedrijfskundige Innovaties in de Aardbevingsbestendige Bouw’. Een consortium van 10 Groningse mkb-bouwbedrijven, Bouwend Nederland regio Noord en de Hanzehogeschool Groningen werken samen om via bedrijfsinterne verbeteringen deze opdracht te realiseren.