Javelijn – de doorlooptijdenspecialist!

de doorlooptijdenspecialist (3)

Uw organisatie staat in de startblokken. U heeft geïnvesteerd in mensen en machines. De markt vraagt meer snelheid, meer flexibiliteit. De kansen liggen voor het oprapen en u wilt daar nu van profiteren. Maar waarom lukt het (nog) niet? Wat gaat er mis met de manier van werken?

 

 

 

 

 

Stuurt u op tijd binnen uw bedrijf? Of maken u en uw medewerkers andere keuzes, bijvoorbeeld op basis van kostenbesparing op korte termijn? Hoe kan het dat een proces (kantoor en/of  productie) met een beperkte bewerkingstijd toch dagen of weken duurt?

Quick Response Manufacturing (QRM) is de bedrijfsstrategie op basis van tijddenken om reactiesnelheid van organisaties te verhogen door reductie van doorlooptijd in de gehele keten. Deze strategie is gebaseerd op lean en vooral geschikt bij:

  • groot aantal artikelen met lage aantallen en variërende vraag
  • engineer to order met kleine aantallen of zelfs per stuk.

Oftewel: Pas QRM toe als elke order anders is en snelheid bepalend is voor uw succes.
Voordelen van korte doorlooptijden zijn bijvoorbeeld:

  • Minder onder handen werk
  • Lagere voorraden
  • Hogere kwaliteit
  • Hogere leverbetrouwbaarheid
  • Minder overhead
  • Hogere productiviteit
  • Lagere kosten
  • Meer werkplezier

Het tijddenken maakt een enorme potentie in doorlooptijdreductie zichtbaar. 50% tot 90% reductie behoort zeer zeker tot de mogelijkheden.

Resultaat extern: snel reageren op wens van de klant
Resultaat intern: doorlooptijdreductie van alle taken

Aanpak Javelijn

Tijddenken - De DoorlooptijdenspecialistDe aanpak van Jan de Ridder van Javelijn richt zich voor een belangrijk deel op het ontwikkelen van tijddenken in uw organisatie. Dat vereist een omslag. Samen met de medewerkers worden de knelpunten in het proces opgepakt. Zij worden eigenaar van het proces en leren samen te werken en te verbeteren. Lean principes vormen de basis van de aanpak. Het terugdringen van verspillingen, verminderen van fouten en verkorten van de doorlooptijd leiden tot meer rust, overzicht en een snellere respons op de markt. Door middel van training en coaching krijgt uw organisatie de juiste ondersteuning. Maatwerk met behoud van uw eigen identiteit.

De meest gehoorde opmerking:
‘Waarom zijn we hier niet veel eerder mee begonnen?’

Javelijn is gecertificeerd QRM Beta® Specialist en partner van het QRM Management Center.