Jan de Ridder

Jan de Ridder is een van de eerste, geregistreerde QRM Bèta® Specialisten in Nederland. Na jaren als adviseur en trainer op het gebied van procesverbetering, is hij zich vanaf 2011 gaan specialiseren op QRM. Zijn aanpak richt zich op het drastisch verkorten van doorlooptijden door middel van tijddenken. Substantiële reducties van 50-90% zijn daarbij heel reëel. Dit leidt tot hogere flexibiliteit, hogere kwaliteit, lagere voorraden en lagere kosten.

De concurrentiepositie van de onderneming wordt aanmerkelijk versterkt. QRM is geen standaard methodiek, maar het gezamenlijk ontwikkelen van een andere bedrijfsfilosofie voor het vereenvoudigen en verbeteren van bedrijfsprocessen, met name voor bedrijven met kleine series of enkelstuks maatwerk. QRM-BetaHet resultaat: meer inzichtelijkheid, vermindering van fouten, verkorting van de doorlooptijd en verbetering van de processen, maar ook meer betrokkenheid en tevredenheid van de medewerkers. Jan heeft ruime ervaring in de metaalindustrie en de meubelindustrie maar kent ook zijn weg in de bouwsector en diverse andere branches.

Een van de doelstellingen van Jan de Ridder is bijdragen aan het verhogen van de productiviteit en concurrentiekracht van bedrijven in Nederland en met name in de noordelijke regio. Bedrijven zijn met zijn aanpak aanmerkelijk flexibeler en winstgevender.

Zie ook de partners,  referenties en de resultaten.